0

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Centrum Poligrafii Sp. z o.o.

1. Informacje o firmie
Sklep internetowy działający pod adresem  www.jakubiccy.com.pl (dalej: Sklep) jest własnością Centrum Poligrafii Sp. z o.o. (dalej: Centrum Poligrafii), ul. Michała Spisaka 37, 02-495 Warszawa, NIP: 521-31-85-902, KRS: 0000088441 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 50 400 zł.
 
2. Przyjmowanie zamówienia
Składanie zamówień możliwe jest 24 h/dobę. Centrum Poligrafii zastrzega sobie możliwość chwilowego unieczynnienia Sklepu dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych.
W celu złożenia zamówienia należy zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Centrum Poligrafii danych osobowych.
Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia, a gdy towar zostanie wysłany – informację o wysyłce towaru.
Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się termin realizacji zamówienia (skompletowanie produktów) oraz przewidywany czas dostawy (w zależności od wybranej formy).
W zależności od wybranej formy płatności rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu:
- wysłania potwierdzenia realizacji zamówienia w przypadku wyboru opcji Płatność za pobraniem przy odbiorze,
- otrzymania przez Centrum Poligrafii od operatora płatności potwierdzenia akceptacji transakcji w przypadku wyboru opcji PayPal,
- uznania rachunku Centrum Poligrafii w przypadku wyboru opcji Przedpłata na konto bankowe.
Jeżeli z powodu niedostępności produktów objętych zamówieniem, Centrum Poligrafii nie może zrealizować zamówienia w całości, Centrum Poligrafii poinformuje o tym Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od złożenia zamówienia i zwróci wpłacone środki. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.
Jeżeli z powodu niedostępności części produktów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie, Centrum Poligrafii może zaproponować Kupującemu:
- anulowanie całego zamówienia - zgoda Kupującego oznacza zwolnienie Centrum Poligrafii z obowiązku realizacji zamówienia,
- anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa - zgoda Kupującego oznacza obowiązek Centrum Poligrafii realizacji w części oraz zwolnienie z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie,
- podział zamówienia na części i określenie nowego terminu realizacji dla tej części zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa.
Jeżeli Kupujący nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Kupujacym z przyczyn nie leżących po stronie Centrum Poligrafii), Centrum Poligrafii dostarczy Kupującemu produkty, co do których realizacja jest możliwa, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od zakupu w zakresie, w jakim została zrealizowana na zasadach określonych w Regulaminie.
W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, Centrum Poligrafii nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 
3. Zmiana lub anulowanie zamówienia
Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta - telefonicznie: (22 843 83 72) lub e-mailem: sklep@jakubiccy.com.pl
 
4. Polityka cenowa
Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.
 
5.  Faktury
Faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia i wysyłana wraz z przesyłką lub drogą mailową.
 
6. Termin realizacji
Termin realizacji jest określony przez Centrum Poligrafii po otrzymaniu zamówienia. Z reguły jest to czas ok. 2-10 dni.
 
7. Czas dostawy
Okres oczekiwania na przesyłkę nadaną z Centrum Poligrafii uzależniony jest od wyboru dostawcy:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej do 2 dni roboczych
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej – 5-14 dni roboczych
8. Koszt dostawy
Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru formy dostawy i od wagi.
Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Warszawy wynosi 25 zł, a za pobraniem 25 zł
Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski wynosi od 27 do 39 zł, a za pobraniem od 35 do 47 zł
Koszt dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi:
- paczka ekonomiczna - od 10 do 18 zł, a za pobraniem 22 zł,
- paczka priorytetowa - od 13 do 21 zł, za pobraniem od 22 do 25 zł,
- paczka zagraniczna: ekonomiczna 77 zł, prorytetowa 108 zł.
 
9. Formy płatności
Sklep oferuje następujące formy płatności:
  • za pobraniem (zapłata listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki)
  • gotówką – płatność przy odbiorze osobistym
  • kartą płatniczą (VISA, MasterCard) za pośrednictwem systemu rozliczeń PayPal
  • przelewem bankowym  - wpłata na konto przed otrzymaniem towaru
10. Zwroty i reklamacje
Zwrotu towaru bez podania przyczyny Kupujący będący Konsumentem może dokonać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną lub wysłane wraz z odsyłanymi produktami na adres Centrum Poligrafii. Towar nie może być używany i pozbawiony fabrycznego opakowania lub w żaden inny sposób zniszczony. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.
Wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania w pliku PDF - pobierz formularz odstąpienia od umowy.
Centrum Poligrafii niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
Reklamacje towarów uszkodzonych rozpatrywane są przez Dział Obsługi Klienta:  telefon: (22 843 83 72), e-mail: sklep@jakubiccy.com.pl
W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kupującemu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia produktu i 1 roku od daty stwierdzenia wady.
W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Centrum Poligrafii rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Kupującego o sposobie dalszego postępowania.
 
11. Ochrona danych osobowych
Centrum Poligrafii jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu. Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą RODO z dnia 22.05.2018 r. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie z administratorem Sklepu: sklep@jakubiccy.com.pl. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia. 
Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy regulamin.
 
12. Newsletter
Każdy odwiedzający Sklep ma możliwość zaprenumerowania Newslettera z informacjami o nowościach i promocjach. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@jakubiccy.com.pl.
Adresy e-mail subskrybentów nie są przekazywane podmiotom trzecim. 
 
13. Zmiana regulaminu i postanowienia końcowe
Centrum Poligrafii zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
W sprawach nieregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centrum Poligrafii a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centrum Poligrafii a Kupującym, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Centrum Poligrafii.

Kontakt ze sklepem